Samtrans vinner avtalet om kompletteringstrafik i Järfälla Kommun

Pressmeddelande

I den upphandling som Järfälla kommun nu avslutat står det klart att det blir Samtrans Omsorgsresor som börjar köra kompletteringstrafik av persontransporter åt Järfälla kommun. Kompletteringstrafik är ett komplement till den trafik som Järfälla Kommun idag kör i egen regi.

Avtalet sträcker sig fram till 2023-02-28. Kommunen har rätt att förlänga avtalet med ett år, dock längst till och med 2024-02-28.

Järfälla kommun ställer tydliga krav på miljöbränsle. Från och med 2021-01-01 ska minst 75 procent av resorna ske med fordon (personbilar) som drivs av biogas, vätgas eller el.

-Detta ser vi mycket positivt på. Att ta miljöhänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Samtrans vill vara med och bidra i klimatomställningen med fler miljöanpassade och säkra bilar i framtiden. Vi vet att vi är bra på det, säger Samtrans marknadschef, Eric Steijer.