Samtrans svarar på rapportering om fusk inom färdtjänsten

Den senaste tiden har media, med  Dagens Nyheter Stockholm i bräschen, rapporterat om misstänkt fusk och grovt överutnyttjande av färdtjänsten i Stockholm. Samtrans välkomnar granskningen. Här kan du läsa om hur vi  agerar.

Vi har nolltolerans för fusk. Vi ansvarar både för våra resenärers väl och ve men också för de skattemedel vi förvaltar. Samtrans, och övriga som utför färdtjänstuppdrag, har tillsammans ett stort ansvar för att motverka all form av mygel och att säkra så att resurserna används på rätt sätt, säger Anders Larsson, VD på Samtrans.

Samtrans har ett väl etablerat samarbete med färdtjänsten i Stockholm. De gånger uppmärksamma medarbetare har noterat misstänkt överutnyttjande, har detta rapporterats till färdtjänsten som i sin tur utrett frågan.

Med anledning av det som kommit i dager rörande misstänkt överutnyttjande av färdtjänstförmånen har Samtrans ledning beslutat att systematisera uppföljningen av våra egna förares uppdrag – detta för att säkra att ingenting faller mellan stolarna. Det innebär:

  • Utökade stickprovskontroller i vår egen verksamhet
  • Systematisk, månatligen återkommande översyn av köruppdrag inom ramen för färdtjänsten.

Historiskt sett har enstaka fall av fusk hos förare upptäckts – något som lett till omedelbar avstängning och förlorad Samtrans-licens. Givetvis har det också rapporterats till färdtjänsten. Denna praxis gäller fortfarande.