Samtrans inleder samarbete med Best Transport

Samtrans Omsorgsresor inleder nu ett samarbete med Best Transport för att göra hemleveranser i Stockholmsområdet.

Den växande e-handeln, den tilltagande urbaniseringen och den stora klimatutmaningen gör att kraven på effektiva, miljövänliga och smarta transporter ökar i hela samhället. Genom att kunna erbjuda fler transporttjänster i färre fordon minskar samhällets kostnader för både trängsel och miljöpåverkan. Något som varit en stark drivkraft för det nya samarbetet.
Den växande e-handeln ställer höga krav på snabba och säkra transporter. Best Transport är en av pionjärerna inom hemleveranssegmentet och är idag en av de mest framstående hemleveransaktörerna.

– Vi är glada över att få Samtrans som samarbetspartner. Tillsammans arbetar vi för att göra samhällets transporter mer hållbara, säger Benny Frödin Åkeriansvarig på Best Transport.

Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor, framförallt på uppdrag av kommuner och landsting. Företaget har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt har svårigheter att åka med den allmänna kollektivtrafiken.

– Att Best Transport har en tydlig och offensiv hållbarhetsprofil var en viktig parameter när vi inledde diskussioner om ett samarbete. Precis som Samtrans, har Best Transport en viktig roll i samhället genom att bidra till ett fungerande livspussel och lösa en tilltagande transportutmaning, säger Kenneth Holm, affärsutvecklare på Samtrans.

Fakta
Avtalet innebär att Samtrans går in som ny underentreprenör för hemleveranser i Stockholmsområdet. I ett första steg utbildas åtta förare till att under framförallt kvällstid leverera upp till 50 stycken försändelser per köruppdrag med utgångspunkt från Best Transports depå i Spånga.