Samtrans får förnyat förtroende i Täby Kommun

Pressmeddelande

Täby kommun har valt att förlänga sitt avtal med Samtrans Omsorgsresor ytterligare ett år, fram till och med 2021-12-06.

Sedan mars 2019 har Samtrans kört persontransporter i Täby Kommun.
Kommunen har nu valt att nyttja möjligheten att förlänga avtalet med ett av max två optionsår.

Tillsammans arbetar Samtrans aktivt och kontinuerligt med kvalitet och förbättring, vilket visar sig inte minst vad gäller minskningen av avvikelser inom områdena punktlighet, bemötande och säkerhet. Avvikelserna har minskat med mer än 50 procent sedan avtalsstart och trenden visar på fortsatt förbättrad kvalitet framåt.

– Vi är oerhört glada över det fortsatta förtroende vi har fått från Täby Kommun, som ger oss möjligheten att leverera en punktlig, trygg och säker trafik även framöver. Vi kommer naturligtvis att fortsätta bedriva vårt kvalitetsarbete och vara lyhörda inför kommunens behov. Det är genom en god dialog och samverkan vi kan bli ännu bättre, säger Tomas Hansson, Vd för Samtrans.