Samtrans deltar i årets Pride Parade

Samtrans deltar i årets Pride Parade tillsammans med Nordens största bussbolag, Nobina. Samtrans som samordnar resor för personer med särskilda behov samt skolskjuts syns både i årets Pride Parade men också ute på vägarna med Pride-färger som pryder specialfordon i trafik.

  • Samtrans arbetar varje dag för ett inkluderande samhälle, det är vårt DNA. Närvaron under Pride-veckan handlar i grunden om respekten för olikheter och att stå upp för ett jämlikt samhälle där alla ska ha möjlighet att vara delaktiga oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och funktionsförmåga, säger Tomas Hansson, VD för Samtrans

Nobina som förvärvade Samtrans 2018 får Unionens hbtq-pris 2019. Priset delas ut varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.