Samtrans chaufförer ansluts till kollektivavtal

Sedan den 1 januari 2018 är alla åkerier inom Samtrans Omsorgsresor som har anställda chaufförer anslutna till kollektivavtal genom BA (Bilbranschens arbetsgivareförbund inom Transportföretagen).

Samtrans chaufförer har tidigare haft FORA, men är nu alltså fullt anslutna till kollektivavtal. Samtrans har i det nya transportörsavtalet med sina anslutna åkerier, infört att de ska ha kollektivavtal för sina anställda chaufförer från och med 2018.

”I samhällsdebatten om anställningsvillkor har taxibranschen många gånger använts som ett dåligt exempel av både politiker och fackföreningar och Samtrans vill stå för något annat. Det här innebär att vi säkerställer schyssta arbetsvillkor för alla våra chaufförer och att vi tar ytterligare ett steg i vår kvalitetsutveckling, säger Anders Larsson, VD, Samtrans AB.”

Kollektivavtalen avtalas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. De ger även rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Kollektivavtalet garanterar också att arbetstagaren är försäkrad vid sjukdom, skadas i arbetet eller blir av med jobbet.