Provtagningsenhet för covid 19

Som ett led i Samtrans arbete med att bistå landet med provtagning för covid 19 förstärker vi Region Östergötlands kapacitet med en mobil provtagningsenhet. Bussen kommer att vara rörlig i hela regionen och placeras där den för dagen gör bäst nytta.

Ombord finns allt som behövs för att garantera en säker och trygg provtagning. Provtagningen utförs av sjukvårdsutbildad personal.

Konceptet bygger på ett samarbete mellan Samtrans Omsorgsresor, Nobina Sverige AB, Försvarsutbildarna och Region Östergötland.

Samtrans Omsorgsresor är den ledade aktören inom mobil självprovtagning av covid-19. Vi finns i beredskap, vi är tillgängliga, flexibla och vi avlastar den ordinarie hälso- och sjukvården. Idag finns vi på plats i ett flertal regioner i hela landet för att möta den stora efterfrågan på provtagning.