Provtagning covid-19

På uppdrag av flera regioner i landet har Samtrans varit logistikpartner för provtagning av covid-19. I januari 2021 tilldelades Samtrans Omsorgsresor tillsammans med Infosolutions och Apoteket, Folkhälsomyndighetens uppdrag för nationell storskalig provtagning av covid-19. Över 300 teststationer tillsammans med mobila provtagningsbilar har varit i drift i de flesta regionerna i Sverige, med en kapacitet för över 20 000 tester per dag. Från den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom.

Provtagningsstation covid-19

Assisterad provtagning

Region Stockholm

Provtagningsmöjligheterna via drop-in har nu upphört. För information om hur du ska göra om du har symtom, läs mer här. Eller kontakta 1177.

På uppdrag av Region Stockholm har Samtrans Omsorgsresor drivit assisterad drop-in-provtagning av covid-19. Mobila provtagningsenheter har alternerat mellan ett flertal platser inom regionen. Syftet med de mobila drop-in-mottagningarna har varit att göra det så enkelt som möjligt att bli provtagen, speciellt för personer som saknar möjligheter att själva boka tid. Personer med symtom på covid-19 behövde endast ta med sig legitimation och gå till en av provtagningsenheterna där flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tog ett PCR-test på ett smittsäkert sätt. Med anledning av de nya rekommendationerna har drop-in-provtagningen nu upphört.

Region Östergötland

På uppdrag av Region Östergötland bemannar Samtrans vårdcentraler i regionen för att bistå med resurser och kapacitet. Samtrans har bistått regionen med provtagning av covid-19 sedan oktober 2020.

Kan vi hjälpa er?

För förfrågningar från regioner och andra intressenter om våra mobila omsorgstjänster kontakta oss gärna via mejl:pcrtest@samtrans.se