Vi erbjuder provtagning både via urin och saliv

Laboratorieanalys urin eller saliv

Analysen sker av 5 substanser:

 • Cannabis/THC
 • Bensodiazepiner
 • Kokain
 • Amfetamin
 • Heroin
Snabbtest Urin

Analysen sker av 16 substanser:

 • Opiater
 • Oxikodon
 • Metamfetamin
 • Zopiklon-Imovane
 • Tramadol
 • Cannabis/THC
 • Bensodiazepiner
 • Kokain
 • Metadon
 • Fentanyl
 • Buprenorfin-Subutex
 • ETG/Alkohol
 • Amfetamin
 • Metylfenidat-Ritalin
 • ACL-Klonazepam
 • Pregabalin-Lyrica

Snabbtest Urin

Analysen sker av 12 substanser:

 • Opiater
 • Oxikodon
 • Metamfetamin
 • Tramadol
 • Cannabis/THC
 • Bensodiazepiner
 • Kokain
 • Ketamin
 • Fentanyl
 • Buprenorfin- Subutex
 • Amfetamin
 • Metadon
Snabbtest saliv

Analysen sker av 15 substanser:

 • Opiater
 • Oxikodon
 • Metamfetamin
 • Kokain
 • Amfetamin
 • Zopiklon
 • Metadon
 • K2 (spice)
 • Ecstacy (MDMA)
 • Bensodiazepiner
 • Ketamin
 • Fentanyl
 • Tramadol
 • Buprenorfin (subutex)
 • Cannabis/THC
Detektionstider:

Gränsvärdet (cut-off) är den koncentration som används för att avgöra om en substans är påvisad i provet eller inte, det vill säga gränsen mellan ett positivt (mätvärde över gränsvärdet) och negativt (mätvärde under gränsvärdet) testresultat.

Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens missbruk.

Korsreaktion

Eftersom både snabbtester och laboratorietester skannar brett kan det uppstå problem med vissa läkemedel. När läkemedel eller andra vanliga preparat slår ut på ett drogtest kallas detta för korsreaktion.

Detta gäller för intag av läkemedel:
 • Läkemedel som är receptbelagda och narkotikaklassade är olagliga att använda utan läkarordination.
 • Narkotikaklassade läkemedel innefattar bland annat smärtstillande, lugnande och antidepressiva mediciner.
 • De som har narkotikaklassade läkemedel utskrivna måste ha recept på det, särskilt de som kör fordon.
 • Den som fått ett läkemedel utskrivet har en skyldighet att både känna efter och bedöma sin körförmåga samt fråga sin läkare om riskerna med läkemedlet.

Det kan finnas en mängd läkemedel och preparat som kan ge utslag vid provtagning. Om ni önskar mer information om dessa ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Manipulation urin

Det finns många sätt att manipulera ett urinprov. Vi säkerställer att detta inte sker under våra provtagningar. Vanliga sätt att försöka att manipulera ett prov är att påverka urinens PH-värdet. Detta kan ske genom att:

 • Dricka mycket vatten så provet innehåller låg keratinhalt.
 • Tillsätta såpa, tvål, citronsyra eller ammoniak.
 • Byta ut urin med någon som har ”rent” urin. Köpa urin av någon kollega och förvara i en kondom eller provrör.

Ett bra sätt att förebyggande så att urinprov inte manipuleras är:

 • Slumpmässig provtagning.
 • Meddela samtliga provlämnare vid ankomst att inget dryckesintag får ske.
 • Provlämnaren ska tvätta händerna grundligt med vatten inför provtagaren.
 • Bylsiga kläder och väskor ska lämnas utanför toaletten.
 • Provtagaren tillämpar plomberade toaletter vid provtagning. All tvål och andra medel tas bort samt blå vätska droppas i toaletten.
 • Muggar med termometer används vid provtagning. ( känn på temperatur)
 • Provtagaren kontrollerar så urinen är klar.
 • Lukta på urinen.

Manipulation saliv

För att undvika manipulation vid salivtest:

 • Låt provtagaren skölja munnen med vatten och säkerställ att provlämnaren inte har något i munnen, tex halstablett eller tuggummi.
 • Efter provtagaren sköljt munnen ska denna hållas under uppsikt. Provtagning sker efter 10 minuter.