Konsekvenser av alkohol eller drogmissbruk på arbetsplatsen

Ett grundproblem på många arbetsplatser är förmågan att se signaler i tid och våga agera på dessa. Det är vanligt att medarbetaren med en missbruksproblematik har blivit expert på att dölja problemen och chefen väljer att avvakta då kunskap saknas. Problemen hinner med detta förvärras innan åtgärd tas vilket medför onödigt lidande för den anställda och ökade kostnader för företaget.

I Sverige beräknas omkring en tiondel av befolkningen – en miljon människor – ha ett skadligt eller riskabelt bruk av alkohol och/eller droger. På arbetsplatser har två av tio medarbetare ett missbruk eller riskbruk av alkohol, eller använder droger.

Att ha ett riskbruk innebär att man har en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol. Ett riskbruk kan vara tillfälligt, som tex under en semester där alkoholintaget har ökat. Ett riskbruk ökar risken avsevärt att hamna i ett missbruk och det behöver inte alltid vara stora händelser som leder till detta. Det kan räcka att en person med ett riskbruk fortsätter med samma intag av alkohol som under semestern. Personer med ett riskbruk löper stor risk att hamna i ett missbruk om något traumatiskt inträffar i livet.

Ökade problem efter pandemin

Vi kan förvänta oss en kritisk period nu när samhället börjar återgå till det normala efter pandemin. Att arbeta hemifrån har möjliggjort att personer med ett risk- eller missbruk kunnat öka sin alkoholkonsumtion utan att bli påkomna. Intaget har kunnat ske tidigare på dagen och ingen har reagerat på om man varit bakrusig dagen efter.

Konsekvenser på arbetsplatsen

Intag av alkohol och droger påverkar omdöme, reaktionsförmåga och fokus.  Det kan även leda till sämre produktivitet, koncentrationssvårigheter och frånvaro. Risken för att allvarliga olyckor kan inträffa ökar på en arbetsplats där anställda med ett risk- eller missbruk finns. Så mycket som 25 % av alla arbetsplatsolyckor som inträffar är drogrelaterade.

Det är inte ovanligt att personer med ett missbruk beter sig olämpligt eller otrevligt både mot kollegor och kunder. Det skapar dessutom ofta en oro i arbetsgruppen och kan medföra att personen beteende börjar normaliseras. En arbetsplats där personer med ett missbruk finns är en otrygg arbetsplats för alla.