Implementera drogtestning

Steg för att komma igång med drogtestning:

  • Alkohol och drogpolicy. Detta är ett dokument som redovisar företagets riktlinjer kring alkohol och droger, vid vilka tillfällen bolaget tillämpar drogtestning samt handlingsplan vid positivt provsvar.
  • Dialog med fackförbund. Innan ett företag inför drogtestning ska en dialog med fackförbund ske. Här diskuterar man syftet med provtagningen, vilken metod man önskar tillämpa och vid vilka tillfällen.
  • Beslut om vilka som ska drogtestas samt vid vilka tillfällen
  • Alla anställda ska informeras om policyn samt processen.