Fördelar med en drogfri arbetsplats

Att ha en tydlig alkohol och drogpolicy samt att införa drogtestning signalerar att företaget är en säker och hälsosam arbetsplats. Företag som utför drogtestning vid nyanställning kvalitetssäkrar sina rekryteringar samtidigt som det signalerar att arbetsplatsen är en alkohol- och drogfri plats som värderar hälsa, trygghet och säkerhet. Att införa slumpmässig drogtestning bidrar till att personer med ett missbruk kan fångas upp i ett tidigt skede och erbjudas det stöd de är i behov av. Företag som har välmående och sunda anställda har ofta en bättre produktivitet och lönsamhet och skapar en tryggare arbetsplats för alla. Företag som hjälper sina medarbetare att bli drogfria innebär en vinst både för företaget, individen och samhället i stort.