Drogtestning för tryggare arbetsplatser

I Sverige beräknas omkring en tiondel av befolkningen – en miljon människor – ha ett skadligt eller riskabelt bruk av alkohol och/eller droger. På arbetsplatser har två av tio medarbetare ett missbruk eller riskbruk av alkohol, eller använder droger. På uppdrag av företag och arbetsgivare erbjuder Samtrans en flexibel och omsorgsfull drogtestning avseende narkotika och läkemedel. Samtrans har lång erfarenhet av att drogtesta anställda, eftersom vi arbetar med persontransporter och har krav på detta från våra uppdragsgivare.

Konsekvenser av riskbruk och missbruk

Riskbruk och missbruk hos anställda ökar risken för allvarliga olyckor som leder till skador på både människor, maskiner och lokaler. Det leder också till sämre produktivitet, koncentrationssvårigheter och frånvaro. I många fall leder det även till olämpligt eller otrevligt beteende mot kollegor eller kunder, och i slutändan en arbetsplats som är ohälsosam för många fler än den person som har problem.

Vinster med att fånga upp drogbruk

Drogtestning på arbetsplatsen bidrar till att uppfylla er policy för alkohol och droger, visar att ni tar frågan på allvar och jobbar för säkerhet, trygghet och hälsa på arbetsplatsen. Ofta är alkoholen eller drogen en självmedicinering mot smärta eller psykisk ohälsa. Att fånga upp personer med problematik i ett tidigt skede och erbjuda stöd och hjälp innebär vinster för både företaget, individen och samhället i stort.

Lång erfarenhet och säkra tester

Det vi erbjuder är drogtestning avseende narkotika och läkemedel. Samtrans har lång erfarenhet av att drogtesta anställda eftersom vi arbetar med persontransporter och har krav på detta från våra uppdragsgivare. Provtagningen utförs av utbildad sjukvårdspersonal som har erfarenhet och kunskap om provhantering, bemötande, läkemedel och hygienrutiner. Vi erbjuder flera olika alternativ för drogtestning:

  • Slumpmässiga tester
  • Vid misstanke
  • Vid anställning

Så går det till – tid och plats som passar er

Eftersom de flesta prover är negativa är det onödigt att skicka alla prover till laboratorium. Därför gör vi snabbtester på plats och sedan skickar vi endast de prover som visar positivt, till laboratorium för analys. Dagens snabbtester är mycket säkra och vi använder enbart CE-märkta tester.

Vi erbjuder drogtestning på de tider och platser som fungerar bäst för er. Det kan vara i era lokaler, ute på fältet eller hos våra samarbetspartners. Vi kan också genomföra tester alla tider – dagar, kvällar, helger och nätter.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er: drogtestning@samtrans.se