Samtrans drogtestning

På Samtrans har vi en lång erfarenhet av krav på drogtestning och drogfrihet i arbetslivet, och vi testar alla våra förare i egen regi. För oss är det viktigt att skapa trygga arbetsmiljöer och ge arbetsgivare möjlighet att upptäcka risk- och missbruk hos anställda i tid.

Alkohol och drogtester för arbetslivet – För tryggare och mer hälsosamma arbetsplatser

Vi erbjuder säkra, kostnadseffektiva och flexibla lösningar för drogtestning, helt enligt era önskemål där vårt fokus alltid ligger på provlämnarens integritet. Med vår helhetslösning stärker vi upp organisationers kunskap inom risk- och missbruk och vi ger stöd och vägledning i hela processen. Vi erbjuder olika metoder av provtagning och hjälper företag att hitta den lösning som passar bäst till sin verksamhet.

Vårt erbjudande – Samtrans drogtestning

Samtrans Drogtestning är en flexibel och kostnadseffektiv tjänst. För oss är varje kund unik och det är viktigt för oss att möta de behov som efterfrågas och skräddarsy en passande lösning. Vi hjälper till att stärka organisationens kunskaper så att risk- och missbruk blir en naturlig del av företagets hälsovård och säkerhetsmiljö. Med vårt helhetserbjudande kan vi stötta och implementera drogtestning i er verksamhet.

Skräddarsydda lösningar; Flexibla och mobila – i hela landet

Vi skräddarsyr flexibla lösningar utifrån varje företags behov. Vi finns i hela landet och erbjuder provtagning på valfri plats, i era lokaler, ute på fältet eller hos våra samarbetspartners med en tillgänglighet att genomföra provtagning dagar, kvällar, helger och nätter.

Vi erbjuder drogtestning vid alla tillfällen:

Nyanställning: Genom att drogtesta vid nyanställning signalerar företaget sin inställning till alkohol och droger.

Slumpmässig provtagning: Vid slumpmässig provtagning fångas eventuella risk eller missbruk i ett tidigt skede.

Vid Misstanke: Om företaget misstänker att en anställd är påverkad på jobbet erbjuder vi drog och alkoholtest med en inställelsetid inom 2 timmar.

Vid incident: Skulle en arbetsplatsolycka inträffa erbjuder vi drogtestning med en inställelsetid inom 2 timmar.

Pålitliga tester och utbildad personal
  • Vår provtagning utförs av utbildad sjukvårdspersonal med erfarenhet och kunskap om provhantering, bemötande, läkemedel och hygienrutiner.
  • Alla våra provtagningar utförs med fokus på provlämnarens integritet.
  • Vi använder pålitliga snabbtester som är CE-märkta.
  • Samtrans samarbetar med Karolinska universitetslaboratoriet för analys och verifiering av positiva resultat.
Kostnadseffektivt

Vi erbjuder olika provtagningsmetoder och hjälper er att hitta den lösning som passar ert företag bäst.
Provtagning med snabbtest är ett bra alternativ när man önskar få indikation av provsvaret snabbt. Det är inte tillåtet att ta juridiska beslut baserat på ett snabbtest, vi skickar alla positiva provsvar för analys och verifiering hos Karolinska universitetslaboratoriet.
Att vi enbart skickar positiva resultat av snabbtest till ackrediterat laboratorium för analys gör detta erbjudande kostnadseffektivt.
Vi erbjuder även provtagning där provsvarets analys utförs hos ackrediterat laboratorium. Vid detta alternativ meddelas provsvaret så fort provsvaret kommer tillbaka från laboratoriet

Vi erbjuder dessa metoder:

Snabbtester:

  • Saliv screening av 15 substanser – positivt svar verifieras hos ackrediterat laboratorium
  • Urin screening av 12 substanser – positivt svar verifieras hos ackrediterat laboratorium
  • Urin screening av 16 substanser – positivt svar verifieras hos ackrediterat laboratorium

Laboratorietester:

  • Saliv screening av 5 substanser hos ackrediterat laboratorium. Positiva resultat verifieras.
  • Saliv screening av 35 substanser hos ackrediterat laboratorium. Positiva resultat verifieras.
  • Urin screening av 5 substanser hos ackrediterat laboratorium. Positiva resultat verifieras

Önskas analys av fler substanser är det möjligt.

Alkoholutandningsprov

Alkoholutandningsprov utförs med alkoholtestare av högsta kvalitét.

Uppföljning vid positivt provsvar

Vid ett verifierat positivt provsvar sker samtal vår MRO-läkare (medical review officer.)  MRO:s roll syftar till att försöka hitta en förklaring till det positiva provsvaret. Om det visar sig att resultatet är positivt pga en illegal substans förs en dialog med arbetsgivaren om hur det ska hanteras. Vi erbjuder uppföljning i form av veckovis provtagning av den anställda där företaget beslutar huruvida den anställda får arbeta under tiden.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er