Åtgärder mot Covid-19

Som leverantör av omsorgsresor har vi ett extra stort ansvar för att de resor som måste utföras i dessa tider, sker tryggt och säkert. Hälsa och säkerhet för våra resenärer och medarbetare, förblir vår högsta prioritering och vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi minimerar risker relaterade till spridningen av covid-19.

covid 19
Som ansvarstagande leverantör av omsorgsresor har vi tillämpat följande förebyggande skyddsåtgärder för ökad omsorg och trygghet för alla:

 

  • Vi utrustar alla våra 750 fordon med en skiljevägg mellan förare och resenärer.
  • Om resenären önskar bär våra förare munskydd.
  • Vi utbildar alla våra 750 förare i smittskydd och basal vårdhygien.
  • Vi utbildar alla våra 750 förare i hur man noggrant desinficerar alla relevanta ytor i fordonet.

Vill du veta mer om din resa med Samtrans, kontakta vår kundtjänst: 08-522 500 00.