Nobina köper Samtrans

Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB blir en del av Nobina-koncernen, Nordens största operatör inom kollektivtrafik.

Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB från TransportIT Group AB. Leif Zetterberg, styrelseordförande för Samtrans moderbolag TransportIT Group, kommenterar affären:

– Samtrans är som en gammal kär vän och helt unikt i sitt slag – med en 30 år lång historia. Det känns viktigt att lämna över stafettpinnen till någon som vet att förvalta den erfarenhetsbasen. Därför känns det bra att sälja till Nobina. De har ett genuint intresse av att driva och utveckla Samtrans verksamhet samtidigt som de visat engagemang för det vi gör.

Nobina är känt för sin bussverksamhet och företaget har verksamhet i hela Norden. Nobina Sverige bedriver upphandlad trafik i hela landet och svarar för nära 30 procent av den linjelagda kollektivtrafiken med buss, bland annat på uppdrag av SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Förvärvet av Samtrans är strategiskt och breddar Nobinas verksamhet i Sverige, i synnerhet Stockholm.

– Vi köper ett företag som har gedigen erfarenhet och kunskap inom sitt område, där vi med samlad kompetens kan utveckla kvalitet och avtalsmodeller för både kunder och samhälle och samtidigt skapa ett unikt erbjudande för framtiden, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och transportörer inom Samtrans driva och utveckla verksamheten och kvaliteten för våra kunder.

Detta innebär affären

  • Förvärvet omfattar hela Samtrans Skol- och Handikapptransporter Stockholm AB, inklusive personal och den inneboende kompetens det innebär.
  • Samtrans får möjlighet att utvecklas under Nobinas erfarna kollektivtrafikvingar.
  • Samtliga avtal med kommun och landsting fortsätter att gälla.
  • Samtliga transportörsavtal fortsätter att gälla som vanligt.
  • Samtliga köruppdrag kommer att fortsätta som vanligt.

Kvar inom TransportIT Group AB ligger Funkisgruppen (en verksamhet med tjänster inom daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagarservice), Taxi 10000 i Sörmland (idag kallat Taxi Samtrans) och Inclusion Services LLC i Abu-Dhabi.

Köpet, som bl.a. är villkorat av godkännande från Konkurrensverket förväntas slutföras under Q3 2018.

För mer information om Nobina, se www.nobina.com