Med anledning av Sveriges radios inslag om chaufförer med domar gällande våldsbrott eller sexualbrott

Samtrans är den marknadsledande leverantören i Stockholms län inom transporter för personer med särskilda behov och vi är en av flera leverantörer till Färdtjänsten i Stockholms län inom områdena Rullstolstaxi och liggande bårtransporter. Vi arbetar kontinuerligt med kvaliteten, säkerheten och bemötandet i vår tjänst.

För att säkerställa att våra chaufförer motsvarar Samtrans högt ställda krav behöver en ny förare först få godkänt på Samtrans inträdesprov, lämna in ett oöppnat belastningsregister utan anmärkning, (§9, belastningsregister för enskild person), och få godkänt på Samtrans Certifieringsprov. Därefter erhålls en Samtranslegitimation som gäller i ett år.

För att få fortsätta att utföra köruppdrag för Samtrans därefter krävs att föraren en gång per år visar upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret samt går en årligt återkommande tilläggsutbildning.