Med anledning av artikel i Norrtälje tidning

Den 29 juni 2018 publicerades en artikel i Norrtälje tidning om personer som drabbats av stora förseningar sedan Samtrans tagit tillbaka drift och planering av skol- och omsorgsresor i kommunen från underleverantören Norrtälje Taxi (den 16 juni 2018).

Artikeln berättar om personer i Norrtälje som fått vänta i timmar på sina omsorgsresor. Det ges flera exempel och tidningen har intervjuat såväl personal på omsorgsboenden som beställningschefen vid myndigheten KSON (Kommunförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje) som har ansvar för beställningen av omsorgsresorna i Norrtälje kommun.

Samtrans kommunikationschef Erika Wegener kommenterar artikeln och situationen:

Det finns sällan bara en förklaring till varför saker och ting inte fungerar och så även i detta fall. Men det spelar egentligen ingen roll: Om man har beviljats omsorgsresor i Norrtälje så ska man kunna lita på att den kommer på utsatt tid. Det är vårt ansvar och vår skyldighet. Vi samarbetar nära med myndigheten KSON för att reda ut situationen så att resorna så snart som möjligt börjar fungera som de ska.

Vad är det då som har hänt? Eftersom utredningen av situationen fortfarande pågår och hittills främst fokuserat på att hitta lösningar för resenärerna, så är ännu inte hela bilden klar. Av vad som hittills framkommit handlar det bland annat om att rutinerna mellan Samtrans och kommunen behöver förtydligas då Samtrans har ett annat arbetssätt och andra förutsättningar än den gamla leverantören.

”Oavsett vilka fel som begåtts så måste vårt fokus helt ligga på att hitta hållbara lösningar för de personer som drabbats i det här. Resenärerna är det viktigaste för oss och vi kommer att vända på alla stenar för att deras vardag så snart som möjligt ska flyta på som vanligt igen”, avslutar Erika Wegener.