Konkurrensverket har godkänt Nobinas förvärv av Samtrans

Kokurrensverket har meddelat att de godkänner Nobinas förvärv av Samtrans. Det innebär att TransportIT Group AB:s försäljning av Samtrans till Nobina fortsätter enligt plan och att datumet för Nobinas övertagande av bolaget fastställs till den 31 augusti.

Nobinas förvärv av Samtrans omfattar hela verksamheten och samtliga pågående avtal. Samtrans verksamhet fortsätter som vanligt.