Integritetspolicy

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB tar ansvar för våra resenärers, kunders och medarbetares personuppgifter. Att känna och visa respekt för den personliga integriteten är en självklarhet hos oss.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter samt hur du kontaktar oss vid frågor. Undvik alltid att lämna ut känsliga personuppgifter via e-post – det gör du klokt i att alltid tänka på, oavsett om det är oss eller någon annan du har kontakt med.

Om du har beviljad persontransport hos Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB som är beviljad via din kommun, t.ex. turbundet, rullstolstaxi, är det din kommun som samlar in dina personuppgifter och är personuppgiftsansvarig.

1. Vad är en personuppgift?

Berörd tillsyningsmyndighet definierar personuppgifter som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiks person som är i livet.

Det kan vara kontaktinformation, bilder/foton/video, ljudupptagningar och även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP) nummer i fall det kan kopplas till en fysisk person.

2. Varför sparas personuppgifter?

Den information vi samlar in från dig behövs för att:

 • Du ska kunna av- och påboka dina resor.
 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och anpassa oss till ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera ett erbjudande eller en undersökning
 • Hantera jobbansökningar via våra underleverantörer
 • Följa upp och svara på synpunkter och klagomål.

3. Insamling av information

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB samlar in information från dig när du:

 • Loggar in och loggar ut på ditt konto hos oss antingen på KundWebben eller via någon av våra appar.
 • Skickar in en jobbansökan.
 • Skickar e-post till någon av våra anställda.
 • Registrerar en synpunkt eller ett klagomål hos oss.

Den insamlade informationen inkluderar eventuellt resenärs-ID/Färdtjänstkortnummer, ditt namn, dina registrerade adresser, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

4. Användning av information

4.1 Hantering av bokningar

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB tar emot personuppgifter för hantering av bokning, skicka bokningsbekräftelse, kommunikation kring bokning. Identifikation och ålderskontroll.

 • Typ av personuppgifter: Namn, adress, postnr, e-post, födelsenummer, telefonnummer, personnummer, kön, kundnummer/resenärs-ID, information om eventuell funktionsvariation, allergier, särskilda behov och dylikt.
 • Laglig grund: Uppfylla avtal och rättslig förpliktelse
 • Lagringsperiod: Under avtalsperiod och därefter minst 7 år

4.2 Hantering av medarbetaruppgifter

Uppgifter som behövs för administration både under ansökningsprocess samt efter anställning (exempelvis lönehantering annan administration).

 • Typ av personuppgifter: Namn, adress, epost, telefon, bankkonto, personnummer, foton tagna på destination, videos tagna på destination.
 • Laglig grund: Uppfylla avtal och rättslig förpliktelse
 • Lagringsperiod: Under avtalsperiod och därefter minst 7 år

4.3 Hantering av e-post

Kontakt via e-post lagras i våra servrar hos vår leverantör

 • Typ av personuppgifter: Namn, e-postadress och eventuella andra uppgifter som anges i e-posten.
 • Laglig grund: Enligt samtycke
 • Lagringsperiod: Rensning sker på begäran

4.4 Hantering av synpunkter och klagomål

Synkpunkter och klagomål tas emot via telefon samt, som registrerat ärende, via webben. För att vi ska kunna följa ett ärende hela vägen rekommenderar vi alltid att synpunkten/klagomålet läggs in elektroniskt via samtrans.se.

 • Typ av personuppgifter: Namn, telefonnummer, email, resenärs-ID, IP-adress
 • Laglig grund: Enligt samtycke
 • Lagringsperiod: Rensning sker på begäran.

 5. Vem äger informationen

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB är de enda som äger rätt till informationen som samlas in på den här webbplatsen.

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. Enda undantaget är då detta krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

6. Utlämnande till tredje part

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd underleverantör som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell via separata avtal.

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

7. Informationsskydd

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Samtlig personal och underleverantörer är informerade och utbildade i Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB:s informationssäkerhetspolicy enligt gällande lagstiftning. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

8. Vår kommunikation

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

9. Rätt att begära information

Vill du veta om Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB och att få uppgifter rättade eller raderade.

10. Kontakt

Om ingenting annat anges är Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in via produkterna och tjänsterna enligt denna policy.

Om du har frågor om säkerheten kring dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dpo@nobina.com (OBS! Det går inte att beställa inloggningsuppgifter via denna adress).

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB kan ändra eller uppdatera denna policy löpande när det behövs efter återkoppling från kunderna och förändra våra produkter och tjänster, så läs igenom den med jämna mellanrum för säkerhets skull.

12. Samtycke

Genom att använda vår webbplats eller våra appar godkänner du Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB:s integritetspolicy.