Information gällande skolskjuts och omsorgsresor i Norrtälje kommun

Samtrans har sedan 2016 haft förmånen att leverera skolskjuts och turbundna resor till invånarna i Norrtälje kommun. Initialt har Samtrans anlitat Norrtälje Taxi för att utföra tjänsten men per den 16 juni 2018 kommer Samtrans att ta tillbaka uppdraget i egen regi. Det innebär att Samtrans förare kommer att utföra köruppdragen i Norrtälje kommun. Anledningen är att Samtrans vill säkra att:

  1. Så många förare som möjligt har samma utbildning samt Samtrans-certifiering.*
  2. Så många fordon som möjligt uppfyller Samtrans högt ställda krav och de krav som Norrtälje kommun ställde i upphandlingen 2016 vad gäller ålder, miljöpåverkan, specialanpassning etc.*

*Undantag kan ske om extra bilar måste kallas in från externa leverantörer.

Bilar som kör under samtransflagg följer en viss profil och håller en jämn, hög standard. Dessutom genomgår alla Samtrans förare vår egen certifieringsutbildning. Det är en utbildning som är obligatorisk för att som förare få Samtrans-legitimation. Utbildningen omfattar bland annat hantering av rullstolar och trappklättrare, förståelse för de skiftande behov som Samtrans resenärer har, livräddning (HLR), brandsläckning, Eco-driving etc.

Vilka skillnader blir det?

Vår ambition är att det ska bli så lite förändringar som möjligt. Vissa resenärer kan till och med komma att känna igen sin förare även framöver, detta eftersom det finns några Samtrans-certifierade förare i Norrtälje som även kört på uppdrag av Norrtälje Taxi.

När sker bytet?

Den 16 juni 2018 avlutas samarbetet med Norrtälje Taxi och skolskjuts samt omsorgsresorna inom kommunen övergår i Samtrans egen regi.

Samtrans tackar Norrtälje Taxi för ett gott samarbete under de år som varit och önskar dem fortsatt allt gott i framtiden.