Frågor och svar

Förhoppningsvis det du söker

 • Frågor och svar om Samtrans hantering av coronaviruset

  Hur påverkas min resa med Samtrans, med anledning av coronaviruset?

  Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska personer kan åka till jobbet och skolan. Men det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk.

   

  Hur rengörs Samtrans bilar?

  Fordonen saneras i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Fordonen städas dagligen. Daglig städning av beröringsytor med rengöringsprodukter anses av Smittskydd vara tillräckligt. Om rekommendationerna från myndigheterna ändras kommer vi utöka städning.

   

  Kör Samtrans sjuka resenärer?

  Samtrans utför resor för alla resenärer som är symptomfria. Om vårdnadshavare/skola/verksamhet bedömer att resenär är symptomfri så utför Samtrans resan.

   

  Om mitt barn blivit sjuk under skoldagen och jag inte har möjlighet att hämta på skolan, hur ska mitt barn då komma hem?

  Vid sjukdom under dagen ska resenär hämtas på verksamhet/skola av anhöriga/vårdnadshavare. På grund av smittorisk utför inte Samtrans transporten utan hänvisar ansvaret till ansvarig kommun.

   

  Hur hanterar ni förare som varit utomlands?

  Samtliga förare som varit utomlands hålls hemma i 14 dagar innan de får påbörja sitt arbete igen. Endast förare som varit symptomfria i 48 timmar får återgå till arbetet efter sjukdom.

   

  Vad gör ni om en förare blir sjuk?

  Förare ska vid symtom omgående meddela sin chef, på det åkeri där föraren är anställd. Föraren tas sedan ut tjänst och får endast återgå till arbetet efter att ha varit symptomfri i 48 timmar. Fordonet tas ur trafik för desinficering.

   

  Delar vi slingor för att minska smittspridningen?

  Vi delar inte slingor då vi endast utför resor för resenärer som är symptomfria på så sätt är inte smittorisken större än vid ensamåkning. Vi eftersträvar dock med fordons kontinuitet. Det innebär att samma resenärer åker med samma förare och fordon vilket minimerar antalet möjliga kontakter.

   

  Var hör jag av mig om jag har frågor som inte finns besvarade?

  Du kan alltid ringa vår kundtjänst som hjälper dig på: 08-522 500 00.

 • Vart kan jag läsa om Era användarvillkor och GDPR

  Dessa finns att läsa här

 • Vi har inte åkt med er förut men nu ska vi börja på skola/verksamhet. Hur beställer vi resan?

  I allmänhet beställer skolan/verksamheten skjutsen av kommunen. Om du har frågor, prata med din skola/verksamhet.

 • Hur gör man om man glömt lösenordet till appen Mina Resor?

  Om du har glömt lösenordet till Mina Resor/KundWebb skicka ett mail till info@samtrans.se. Vi kan av säkerhetsskäl inte lämna ut uppgifterna via telefon då vi inte kan säkerställa vem det är som ringer.

 • Varför kan jag inte se bilen i Mina Resor-appen? Det kan man ju med andra taxibolag.

  Det går endast att följa tomma bilar. Det är en säkerhetsfråga, exempelvis har vissa elever skyddad identitet.

 • Hur ändrar jag som är resenär eller anhörig adress för resan?

  Rutiner för adressändring ser lite olika ut beroende på vilket avtal just din kommun har med oss. Oftast måste adressändring ske via skola/verksamhet men om vi inte har bokat resan till den adress som det står beställningen från din kommun kan vi ändra i dialog med dig.

 • Jag vill att ni meddelar vem som kommer att köra.

  Information om vilken förare som kör går att se i appen Mina Resor.

 • Jag vill att mitt barn ska hämtas/lämnas uppe i bostaden, kan ni ordna det?

  Om kommunen beställt medföljning till och från fordonet så ordnar vi det. I övriga fall är du som anhörig/personal ansvarig för att eleven/deltagaren kommer till föraren den tid som är avtalad, det vill säga ute vid bilen. Föraren har ansvar för eventuella andra resenärer i bilen och kan därför inte alltid lämna fordonet och hämta vid dörren.

 • Jag vill att föraren ringer till flertalet olika nummer om ingen svarar på det första.

  Föraren har möjlighet att ringa maximalt två nummer. Det är viktigt att rätt nummer anges till skolan/verksamheten vid beställning av skolskjuts för att detta ska fungera. Dubbelkolla gärna inför varje termin så era nummer stämmer hos skolan/verksamheten.

 • Hur länge ska bilen vänta på mig?

  Det är lite olika beroende på vilken kommun du bor i. Det vanligaste är att bilen väntar fem minuter efter utsatt tid innan den åker vidare.

 • Bilen åkte utan att vänta på mig – kan ni skicka en ny bil?

  Om Samtrans har gjort fel skickar vi givetvis en ny bil så snart det går. Om vi har gjort vad vi skulle (att föraren försökt kontakta er och väntat avtalsenlig tid) när vi skulle hämta eleven/deltagaren behöver ni kontakta skolan eller kommunen för att, efter deras godkännande, få en ny bil.

 • Vår elev/deltagare har missat sin resa. Får jag som ringer från en skola/omsorgsverksamhet beställa en resa om vi betalar själva?

  Ja, om du skickar en skriftlig beställning via e-post med er fakturaadress och uppgifter om resan så går det bra. Ring gärna när du skickat beställningen för snabbast möjliga service.

 • Jag har missat min skolskjuts/omsorgsresa. Får jag som privatperson beställa en ny resa om vi betalar själva?

  Ja, du kan beställa en kontantresa av oss via telefon. Det innebär att du vid beställning får ett fast pris som ska betalas med jämna pengar till föraren.

 • Ingen har ringt till mig och sagt att bilen kommit och nu har den åkt. Kan ni bara åka då?

  Om Samtrans har gjort fel skickar vi givetvis en ny bil. Ibland händer det att vår förare ringt men att numret som registrerats inte stämmer. Kontakta Samtrans så kan vi kontrollera så vi har korrekt nummer. Om numret inte stämmer ber vi dig vänligen kontakta skolan för att uppdatera kontaktuppgiften för att säkra så ändringen blir permanent.

 • Jag har fått köra mitt barn till skola själv för att Samtrans inte kommit i tid. Kan vi få ersättning för detta?

  Önskemål om ersättning ställs bäst till vår reklamationsavdelning som du når via formuläret under Synpunkter och Klagomål här på vår webbsida. Där hanteras och avgörs varje ärende individuellt.

 • Jag vill inte att mitt barn ska åka till skolan i en stor buss – hur löser vi det?

  Skolskjutsens utformning avgörs och beställs av kommunen och vi anpassar våra skjutsar efter kommunens beställningar. Det är därför viktigt att prata med din skola och/eller kommun så de kan utreda behov och lägga en korrekt beställning hos oss på Samtrans.

 • Resan till skolan/verksamheten tar mycket längre tid än om vi kör själva. Hur länge ska ett barn egentligen förväntas sitta i bil/på buss för att ta sig till skolan?

  Den maximala restiden regleras av avtalen vi har med kommunen – det är alltså din kommun som avgör hur lång tid en resa får ta. Vi strävar efter att leverera så hållbara resor som möjligt, sett både ur ett miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan innebära längre restid för vissa elever men får inte vara längre än vad som är avtalat med kommunen.

 • Får man ha sällskap med på resan?

  Kommunen avgör och beställer om du får ha medföljande med på resan (anhörig/assistent). Resenärer som inte ligger med i beställningen kan vi dessvärre inte köra. Det handlar både om kapacitet och säkerhet.

  Inför inskolning, kontakta skolan om du vill åka med ditt barn.

 • Mitt barn ska inte åka med en viss resenär. Hur löser ni det?

  Det är någonting som avgörs av skola/verksamhet/kommun. Vi försöker tillgodose önskemål i så stor utsträckning som möjligt men för en beständig lösning krävs att det beställs av kommunen.

 • Jag vill att jag/mitt barn hämtas först/sist i slingan – kan ni ordna det?

  På vilken plats i en slinga resenärer hämtas/lämnas planeras utifrån vad som är mest effektivt ur miljösynpunkt sett till var du som resenär bor, skolans/verksamhetens beställning till oss, trafikförhållanden och så vidare. Detta sker för att undvika att föraren ska behöva åka fram och tillbaka och skapa en längre slinga än nödvändigt. Vid kontakt med vår kundtjänst går det att komma med önskemål om detta men ovanstående hållbarhetsfaktorer avgör alltid utfallet.

 • Jag vill att mitt barn ska få fast förare – hur löser vi det?

  Denna typ av särskilda behov bedöms och avgörs av respektive kommun. Vi agerar i vår tur på beställning från kommunen. Med det sagt: Vår planeringsavdelning försöker alltid ordna så att turbundna resenärer återkommande har samma förare i så stor utsträckning som möjligt.

 • Vad har Samtrans för ansvar vid förseningar?

  Vi strävar alltid efter att planera resor med optimala förutsättningar för att komma och gå i tid. Ibland tillstöter problem i trafiken, med fordonen eller försenade resenärer. Andra gånger blir en förare sjuk och det tar tid att hitta en ersättare. Vårt mål är alltid att hämta och lämna i tid och vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra oss.

 • Kan kundtjänsten berätta hur långt borta bilen är?

  Ja, vår kundtjänst kan ta reda på var bilen befinner sig.

 • Hur beställer jag skolskjuts vid ett skollov?

  De allra flesta kommuner vi har avtal med vill att lovbeställningar ska göras på en särskild beställningsblankett. Vissa kommuner godkänner även att beställningen skickas in i form av ett enkelt mejl. Fråga gärna på din skola vad som gäller. Du är självklart också välkommen att kontakta vår kundtjänst för mer information om vad som gäller för just din kommun.

 • När behöver en resa avbokas för att inte bli debiterad/anses förbrukad?

  Det skiljer sig beroende på vilken kommun det handlar om. Kontakta din kommun eller vår kundtjänst för vad som gäller för just din resa.

 • Vi (skola/daglig verksamhet) kan inte fylla i beställningsblanketten för lovresor, hur gör vi?

  Kontakta din kommun eller vår kundtjänst för specifik information.

 • Hur snabbt kan jag få en ny skjuts om jag missat bilen?

  Om Samtrans har gjort fel skickar vi en ny bil. Om vi har gjort vad vi ska när vi skulle hämta eleven behöver föräldrarna kontakta skolan eller kommunen för att få en ny bil.

 • Varför är det så viktigt med telefonnummer till mötande?

  Ibland tar resan kortare eller längre tid än planerat. Det kan då vara bra om föraren kan kommunicera med den som ska möta upp, inte minst om denne ska låsa upp dörren eller på annat sätt hjälpa till vid ankomst.

 • Vad gör jag om jag tappar något?

  Om du tror att du tappat något hos oss, välkommen att kontakta beställningscentralen så kan vi se om det är något som är dokumenterat som upphittat och/eller ringa direkt till föraren.

 • Var vänder jag mig med mina synpunkter & klagomål?

  Vi vill väldigt gärna veta vad du tycker, både vad vi gör bra och hur vi kan bli bättre. Klicka här för att lämna dina  synpunkter och klagomål.

 • Vad behöver jag tänka på när jag beställer trappklättrare?

  Självklart hjälper vi till med trappklättring. Det är bara vissa fordon som är utrustade med trappklättrare så du behöver säga till om detta när du bokar din rullstolstaxi. Vi behöver också veta på ett ungefär hur många trappsteg som ska klättras. Det har bland annat med batterikapacitet att göra.

  Det finns några saker som är bra att känna till om våra trappklättrare och regler för trappklättring. Dessa regler är till för din och våra förares säkerhet.

  • Vi kan endast använda våra trappklättrare med vanliga rullstolar. Tyvärr är de inte kompatibla med el-rullstolar eller, i vissa fall, HD-stolar.
  • Den totala maxvikten är 140 kg: ca 125 kg för resenär och 15 för rullstol.
  • Vi kan av försäkringsskäl inte använda trappklättrare inne i privatbostäder, ex. villor. Endast trapphus eller trappor utomhus är tillåtet.
  • Vintertid är det viktigt att trapporna utomhus röjts från snö och is innan trappklättring kan genomföras. Under höstperioden är det bra att hålla undan våta löv i trappor utomhus eftersom dessa annars blir väldig hala.

  Våra förare är utbildade i hantering av klättrarna och har mandat att på plats avgöra om det finns några risker.

 • Jag försökte beställa trappklättrare men fick höra att det inte gick – borde inte alla kunna resa med er?

  Självklart vill vi att så många som möjligt ska kunna åka med oss men säkerheten för dig som resenär och våra förare går före allt annat. Vi nekar bara i de fall det finns säkerhetsrisker med trappklättringen. Därför är det viktigt att svara sanningsenligt på alla frågor i samband med beställning.

  Våra förare är utbildade i hantering av klättrarna och har mandat att på plats avgöra om det finns några risker.

 • Vad innebär extra service (rullstolstaxi)?

  Extra service är när resenären behöver hjälp att ta sig hela vägen till/från dörren (från bostad eller specifik avdelning). Om extra service inte är beställt hämtas/lämnas resenären vid port, entré eller väntrum.

 • Finns det bälteskudde/bilbarnstolar att låna?

  Varje fordon är utrustade med en bälteskudde men självklart kan vi ordna så fler barn kan resa samtidigt. Om det behövs fler kuddar eller en bilbarnstol (15-36 kg) måste detta beställas i förväg. Det är också bra att tänka på att resan i så fall behöver bokas med extra god framförhållning.

 • Vad får jag ta med mig i Rullstolstaxin?

  Du får som regel ta med dig en väska och dina hjälpmedel (ex toalettstol). Om du har mer bagage behöver du ha en medåkande som hjälper till att bära.

  Bagaget måste kunna transporteras på ett säkert sätt i bussen. Därför är det inte tillåtet att frakta ex. skidor, tv-apparater eller julgranar i fordonen. Vi kan tyvärr heller inte ta något ansvar för bagage som skadas under resan.

 • Kan föraren hjälpa mig att bära mitt bagage?

  Föraren kan hjälpa till med lättare bagage exempelvis en matkasse. Gäller det mer bagage behöver någon vara med som kan hjälpa till med bagaget.

 • Finns allergisäkrade Rullstolstaxi?

  Det finns bilar som inte tillåter djur samt där föraren vare sig varken använder parfym, röker eller har varit i kontakt med djur. Dock kan vi aldrig garantera att det inte finns andra resenärer som använt parfymer/röker/har pälsdjur eller liknande.

 • Kan jag resa vart som helst även utom länet med Rullstolstaxi?

  Det går bra att resa utom länet och det finns två alternativ för resa; ett som kräver lång framförhållning men som också är mindre kostsamt för dig som resenär samt ett annat som kostar mer men som inte behöver planeras långt i förväg:

  1. Det första alternativet kallas Riksfärdtjänst och kräver ca 3 veckors framförhållning. Det innebär en lägre kostnad för dig som resenär.
  2. Det andra alternativet innebär att du ringer och bokar en färdtjänstresa som vanligt. Du kan resa till länsgränsen på ditt ditt färdtjänstkort. Resten av resan betalas kontant till föraren. Du får ett fast pris innan resan så du vet det överskjutande beloppet – det är viktigt att eftersom resan måste betalas med jämna, kontanta medel till föraren innan resan påbörjas.
 • Får man ha sällskap med på resan i Rullstolstaxin?

  De resenärer som inte klarar att resa själva beviljas tillstånd att resa med ledsagare. Denna bedömning görs av färdtjänstens handläggare och inte av oss på Samtrans.

  Du kan också ha med dig en eller flera medresenärer. Då tillkommer det en kostnad (faktureras dig) och detta måste anges vid beställning.

  Om du är osäker kan du alltid ringa vår kundtjänst och be den du pratar med att kontrollera om eller hur många personer som du har tillstånd att ha med dig utan extra kostnad.

 • Hur gör jag för att bli förare hos Samtrans?

  Vad roligt att du är intresserad att jobba med oss! För att bli förare hos Samtrans behöver du först göra ett inträdesprov och därefter genomgå utbildning. För mer information, välkommen att kontakta   arbeta@samtrans.se.

 • Hur gör jag för att bli åkare hos Samtrans?

  Vad roligt att ni vill ansluta er till vårt team. För att bli åkare hos Samtrans, välkommen att kontakta  akeriservice@samtrans.se.

 • Vad innebär det att Nobina äger Samtrans?

  Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag. Per den 31 augusti 2018 äger Nobina Samtrans. Verksamheten fortsätter som vanligt: Samtliga uppdragsgivaravtal med kommun och landsting samt underleverantörsavtal såsom med transportörer fortsätter att gälla och alla köruppdrag fortsätter som vanligt.

  Nobina har valt att förvärva Samtrans som ett led i att bredda sin verksamhet inom kollektivtrafiken och  och utveckla sitt erbjudande till både samhället och resenärerna.

  Ägarskapet innebär att Samtrans har en ägare som har både erfarenhet, tillräckliga ekonomiska muskler och intresse av att utveckla verksamheten, till fördel för såväl kunder och resenärer som medarbetare.