Beställ gurgelprov

Här kan du som förälder eller skola inom Region Stockholms län beställa tjänster kopplat till gurgelprov för provtagning av covid-19. Provet görs genom att eleven sköljer munnen och gurglar en vätska som smakar salt.

Provtagningsstation covid-19

Gurgelprov till skolelever

Beställning – lämning av gurgelprov till skola

Fyll i beställningsformuläret med antal önskade testkit, leveransadress och övrig information. Lämplig tid för lämning och upphämtning av testkit bestäms i dialog med kontaktpersonen på skolan och ska anges i formuläret.

Beställning – upphämtning av gurgelprov hos elev

Du som förälder kan beställa upphämtning av gurgelprov i hemmet på lördag. Fyll i beställningsformuläret med önskad upphämtningsdag, adress och övrig information.

Instruktion för gurgelprov

Formulär för gurgelprov