Avtalsstart i Täby den 1 mars 2018

Samtrans är från och med 1 mars ny leverantör av skolskjuts och turbundna resor i Täby kommun. Det gemensamma målet är trygga och säkra resor för alla.

Samtrans kommer under det kommande året att leverera skolskjuts och turbundna resor till Täby kommuns innevånare. De som redan idag har tillgång till dessa tjänster behöver inte göra någonting särskilt inför övergången. Om ändringar skulle behöva göras i resornas rutter eller slingor så kommer Samtrans att ta kontakt med de som berörs av ändringarna.

De förare som kommer att utföra transporterna i Täby har utbildats om förhållningssätt gentemot barn med behov av särskilt stöd och personer med funktionsvariationer, demens och äldre och har förståelse för resenärer med olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter.

På Täby kommuns webbplats står att läsa mer om övergången och hur exempelvis rutiner för av-, på- och ombokningar kommer att fungera.