Avtalsstart i Stockholms stad den 5 mars 2018

Från och med den 5 mars 2018 går Samtrans in i ett nytt avtal för skolskjuts och turbundna resor med Stockholms stad. Det gemensamma målet är att alla resenärer ska få kvalitativa, trygga och säkra resor.

Samtrans går in i ett nytt avtal för skolskjuts och turbundna resor med Stockholms stad. Det nya avtalet löper från 5 mars 2018 till och med den 4 mars 2020 med möjlighet till förlängning i ett plus ett år. Eftersom Samtrans redan är en etablerad leverantör hos Stockholms stad är det lite olika vad det nya avtalet innebär. I vissa områden kör redan Samtrans sedan tidigare – här kommer det nya avtalet inte märkas nämnvärt för resenärerna. I andra områden tar Samtrans över från en annan leverantör. I de fallen märks förändringen, om inte annat, i och med att bilarna och förarna inte ser ut som tidigare.

Samtrans kommer att köra i nio av de totalt 20 områden som staden upphandlat (14 stadsdelar, 1 avtal för enstaka resor/akutresor och 5 s.k. ytterområden). Samtrans kommer att ansvara för skolskjutsen inom Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Skärholmen, Södermalm, Älvsjö (avtalsområde A) samt därtill Täby, Botkyrka, Huddinge och Södertälje (avtalsområde B).

De som redan tidigare åkt med Samtrans behöver inte göra någonting särskilt. Om ändringar skulle behöva göras i resornas rutter eller slingor så kommer Samtrans att ta kontakt med de som berörs av ändringarna.

Alla nya resenärer hos Samtrans har nytta av att känna till KundWebben respektive appen Mina Resor. Det är verktyg som Samtrans tillhandahåller för att resenärer enkelt ska kunna av- och påboka sina resor. Viktigt att komma ihåg är dock att beställningen av turbundna resor/skolresor görs av Stockholms stad och berörda skolor direkt. Alla större ändringar av resor sker i via någon av dem.

Samtrans förare är utbildade särskilt i förhållningssätt gentemot barn med behov av särskilt stöd och personer med funktionsvariationer samt har förståelse för resenärer med olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter. De är dessutom utbildade i livräddning och brandsläckning – allt för att säkra för en så trygg och säker resa som möjligt.

Kort FAQ_Det nya avtalet med Stockholms stad