Artikel i Norrtälje tidning

Idag, den 29 augusti, finns en artikel i Norrtälje tidning med utgångspunkt att kritisera Samtrans för vad de beskriver som ett misslyckande i att leverera skolskjuts till skolungdomar i Norrtäljeregionen. Här bemöter Samtrans kritiken.

Artikeln berättar om en person som fått vänta väldigt länge på sin skolskjuts – enligt artikeln i 1,5 timme i snitt per dag.

Det är självklart helt oacceptabelt att någon ska behöva vänta så länge på sin skolskjuts. Vi arbetar för en trygg, hållbar och pålitlig resa, det har vi inte lyckats med för honom och det måste vi både ta till oss av och agera på. Samtidigt känns det onyanserat att säga att vi misslyckats helt baserat på en persons berättelse”, säger Samtrans kommunikationschef Erika Wegener.

Samtrans har sedan skolstart fått in klagomål på motsvarande ca 3 procent av alla Samtrans persontransporter i Norrtälje, inklusive omsorgsresor. Samtidigt är alla resenärer lika viktiga och målet är självklart att allt ska fungera. Norrtälje kommun och Samtrans har en nära dialog om vad som händer och arbetar intensivt med att lokalisera roten till problemen samt hitta skyndsamma lösningar.

I artikeln nämns också Norrtälje Taxi som fram till i somras utförde köruppdragen på uppdrag av Samtrans. Samtrans beslut att ta tillbaka driften av skolskjutsen i egen regi grundar sig främst på att Samtrans strävar efter samma upplägg i alla områden där vi har uppdrag.

På så sätt kan vi arbeta för att så många förare som möjligt är Samtranscertifierade* samt att bilarna håller den standard som vi ställer på Samtransfordon. Norrtälje taxis förare är kunniga, kompetenta och har god lokalkännedom, annars hade de inte kört på vårt avtal under den tid som varit”, säger Erika Wegener.

Samtrans arbetar för turbundna resor (skolskjuts och omsorgsresor) som är hållbara både ur ett samhällsekonomiskt- och ett miljömässigt perspektiv. Det handlar bland annat om samplanering för att fylla fordonen så långt det är möjligt. Vi värnar också att bilarnas standard ska svara mot våra uppdragsgivares högt ställda krav på fordonen vad gäller ålder, miljöpåverkan, specialanpassning etc.

I artikeln står felaktigt att Samtrans har ett ”nytt system där det kan ta upp till fem dagar att planera om en resa i bokningssystemet” och att det skulle ha med hållbarhet att göra. Det handlar i realiteten om vad som är avtalat med kommunen: att ändringar ska genomföras inom fem arbetsdagar. Det är inte nytt utan gällde även tidigare. Schemaändringar och dylikt kan ta uppemot fem dagar att korrigera i alla led vilket innebär att en schemaändring som anmäls på en måndag kan vara korrigerad så sent som kommande måndag. Målsättningen är alltid att det ska gå fortare.

*Samtrans certifieringsutbildning omfattar bland annat hantering av rullstolar och trappklättrare, förståelse för de skiftande behov som Samtrans resenärer har, livräddning (HLR), brandsläckning, Eco-driving etc.