Aktuell situation för skolskjuts i Södertälje

Samtrans har sedan årsskiftet ansvar för skolskjutsen i Södertälje. I samband med skolstarten har det förekommit uppstartsproblem vilket tyvärr har drabbat elever och föräldrar. Anledningen har varit att överlämningen av information om alla 800 elever och nya beställningsrutiner mellan Södertälje kommun och Samtrans inte har fungerat på önskvärt sätt.

Samtrans och Kommunen har sedan detta uppdagades haft dagliga avstämningar och möten för att åtgärda bristerna. Samtrans har även under dagen satt in extra fordon för att säkerställa att alla berörda elever får sin skolskjuts. Vi går nu igenom och säkerställer att alla elever får sina resor. Det kan innebära att tillfälliga lösningar används under en tid för att sedan justeras till mer permanenta lösningar. Både Samtrans och kommunen beklagar de problem som uppstått och gör allt vi kan för att skolskjutsen ska fungera.

– Vi kan inte annat än beklaga till alla berörda som blivit drabbade av att skolskjutsen inte fungerat första skolveckan. Vi gör allt vi kan tillsammans med kommunen för att komma till rätta med situationen och säkerställa att alla elever kan resa till skolan. Anders Larsson, VD, Samtrans.

Elever som under höstterminen 2017 hade beviljats skolskjuts har också beviljats skolskjuts vårterminen 2018 (om de inte flyttat, bytt skola, slutat eller börjat åka själva).

Vart vänder man sig med frågor?

Har du frågor om ditt barns redan inplanerade resa – vänd dig till Samtrans.

Vill du ändra tid för körning – gör det via skolan. Vårdnadshavare kan inte själva byta tider genom Samtrans.

Vill du ansöka om skolskjuts och inte har det sedan tidigare, vänd dig till kommunen.