Information om skolskjutsavtal för ensamåkande elever

 

Från och med den 1 maj 2016 är Taxi 020 ny leverantör för de resenärer i Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, som är beviljade ensamåkning. Telefonnummer: 08-632 90 50.