Beställningsinstruktioner

 

Instruktioner till dig som beställare

Det nya avtalen innebär en del förändringar och vid beställning har olika tjänster renodlats, så att du som beställare kan beställa det som aktuell resenär behöver.

Beställningsblanketterna måste vara komplett ifyllda för att vi på Samtrans ska få ta emot dem. Om de inte är kompletta måste vi returnera dem för komplettering.