Beställa persontransport

 

Information till skolor/beställare

Resor till och från skolan, avtalsområde 1-3:

 

Information till vårdnadshavare
Frågor besvaras av Kontaktcenter som nås via e-post kcskola@stockholm.se eller på telefon 08-508 00 508.