Stockholms stad

Välkommen!

Från och med 1 januari 2017 är Samtrans leverantör till Stockholms stad gällande persontransporter, skolskjuts och arbetsresor i avtalsområde 1, 2, 3 och 5. 

Avtalsområde 1, Innerstaden

Stadsdelsförvaltningarna: Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm.
Utbildningsförvaltningen: kommunala skolor belägna i innerstadsområdet, samåkning.

Avtalsområde 2, Nordväst

Stadsdelsförvaltningarna: Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.
Utbildningsförvaltningen: kommunala skolor belägna i nordvästra området, samåkning.

Avtalsområde 3, Sydväst

Stadsdelsförvaltningarna: Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
Utbildningsförvaltningen: kommunala skolor belägna i sydvästra området, samåkning.

Avtalsområde 5, Skolskjuts för fristående och interkommunala skolor
Utbildningsförvaltningen: Samtrans är en av fem leverantörer till skolskjuts med samåkning i avtalsområde 5 och vi hänvisar till utbildningsförvaltningens Kontaktcenter skola för mer information. 

Samtliga resor beställs skriftligt på Stockholms stads egna beställningsblanketter. Blanketterna, tillsammans med instruktioner och avtalets tillämpningsanvisningar, kan du hämta på Stockholms stads hemsida.

Läs mer i menyerna till höger.