Om skolskjuts

 

Avtal och förväntningar

Kommunen och/eller skolan betalar för och beställer skolskjuts. Samtrans åtagande är att köra eleverna så att de är framme i tid till den av beställaren angivna på-plats-tiden.

Planeringen av skolresan sker alltså efter vilken tid eleverna ska vara i skolan. Hämtningstiden kan därför variera från dag till dag beroende på hur många elever som åker i slingan den aktuella dagen.

Skolskjuts är jämförbart med turbunden trafik och det finns inte möjlighet för chauffören att gå in och hämta elever. För att det ska fungera att alla elever kommer i tid till skolan är det viktigt att eleven är resklar och står ute när skolskjutsen är på plats.

Vem ansvarar för eleven?

Det är vårdnadshavaren och skolpersonalen som ansvarar för eleven till och från skolskjutsens fordon.
Vid större förseningar ringer chauffören och meddelar när hämtning eller lämning beräknas ske. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer till hemmet eller eleven så att vi kan meddela eventuella förseningar.

Avboka och ändra resor

Avbokning av beställda resor ska göras så snart man vet att eleven inte ska åka. Sker avbokning senare än vad avtalet säger debiteras betalaren hela resan. Kontakta skolskjutssamordnaren på er skola för besked om vilken avbokningstid som gäller för just er.

För att avboka resor kan vårdnadshavaren använda Samtrans KundWebb, appen "Mina resor" eller ringa Samtrans beställningscentral. Ändring av beviljad resa skall skickas in skriftligt senast tre arbetsdagar innan ändringen ska ske. 

I samband med terminsstart och lov får vi många samtal och det kan bli långa väntetider i telefonkö. Det är oftast lättast att nå oss via telefon 08-522 500 00 på vardagar mellan klockan 10.00 och 14.00. Du kan också skicka e-post till oss på adressen: kundtjanst@samtrans.se.