Organisation

Administrationen

Ansvarar för anbud och avtal, varumärke och marknadskommunikation, kvalitetssystem, fakturering och avräkning, personalpolicier och utbildning och administrations- och kommunikationssystem.

Beställningscentralen

Hjärtat och hjärnan i verksamheten jobbar måndag till söndag med bokning och planering av persontransporter. Beställningscentralen har flera funktioner såsom telefonister, bokare, trafikledare och långtidsplanerare.

Operativ verksamhet - Transportörer

Persontransporterna utförs av anslutna åkerier som innehar egna fordon och egen personal.