Kvalité, miljö & säkerhet

Kvalitetssystemet TSM

I samarbete med NTF har Samtrans utvecklat kvalitetssystemet TSM vars huvudlinjer reglerar:

  • Fordonens utformning, utrustning och skick
  • Förarnas behörighet, lämplighet och kompetens

Samtrans kvalitetssystem för trafiksäkra och miljöanpassade transporter omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att transportuppdragen utförs på ett korrekt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt.

Samtrans skall därvid kontinuerligt kontrollera riktlinjer och rutiner för att säkra att de transporttjänster som tillhandahålls, överensstämmer med utställda trafiksäkerhets- och miljökrav. Styrelsen ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning, revidering och utveckling av bolagets kvalitetssystem för trafiksäkerhet och miljö genomförs.

Alkohol och drogpolicy

På Samtrans som arbetsplats och i fordon som körs åt Samtrans får alkohol eller andra droger inte användas. Ingen får vara påverkad under arbetstid. Detta gäller också bakrus samt överkonsumtion av medicinska preparat.

Med påverkad menar vi gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklagstiftning. 

Med droger menas sådana preparat som är förbjudna enligt lag och som till vardags brukar kallas narkotika eller anabola steroider.

Respektive arbetsgivare i Samtrans ska erbjuda hjälp och stöd till anställda med missbruksproblem. Samtliga fordon är utrustade med alkolås. Varje år drogtestas 10% av personalen.

Förarnas lämplighet

Huvuddelen av Samtrans förare har TFL, taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen kontrollerar löpande dessa förares lämplighet. Ett fåtal förare har endast busskort (D), dessa förare är skyldiga att visa utdrag ur belastningsregistret för sin arbetsgivare var tolfte månad.

Vi välkomnar synpunkter, frågor och eventuella klagomål från våra resenärer och uppdragsgivare då vi ser det som en del vårt kvalitetsarbete. Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-522 500 00 eller kundtjanst@samtrans.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.