Om Samtrans

Bil

OM SAMTRANS

Samtrans är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Det gör att vi kan möta de önskemål, krav och behov som våra resenärer, beställare, betalare, uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter ställer på denna typ av verksamhet. 

Samtrans erbjuder trygga resor för personer med särskilda behov. Vi är också en naturlig del av den helhet som erbjuds på skolor, arbetsplatser, dagcenter och vårdgivare. Genom tillgänglighet, respekt och engagemang ska vi vara det självklara valet när personer med särskilda behov behöver resa.

ORGANISATION

Administrationen ansvarar för anbud och avtal, varumärke och marknadskommunikation, kvalitetssystem, fakturering och avräkning, personalpolicier och utbildning och administrations- och kommunikationssystem.

BESTÄLLNINGSCENTRALEN

Hjärtat och hjärnan i verksamheten jobbar måndag till söndag med bokning och planering av persontransporter. Beställningscentralen har flera funktioner såsom telefonister, bokare, trafikledare och långtidsplanerare.

OPERATIV VERKSAMHET - TRANSPORTÖRER

Persontransporterna utförs av anslutna åkerier som innehar egna fordon och egen personal.

Kort om Samtrans

  • Ägs av TransportIT Group AB
  • Har 850 medarbetare, varav 100 stycken inom administrationen och beställningscentralen
  • 175 anslutna åkerier
  • 750 fordon, varav cirka 500 stycken är specialfordon
  • Årsomsättning 2016: 555 Mkr
  • Utför årligen cirka 2 miljoner personresor
  • Resorna utförs främst inom Stockholms län
  • Uppdragsgivarna finns främst inom den offentliga sektorn

 

LOGO liten Stockholms Handelskammare

OM WEBBPLATSEN

Webbplatsen är anpassad för webbläsaren  Internet Explorer version 7.0 eller senare och ses bäst i Google Chrome.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Samtrans använder det databaserade trafikledningssystemet KLARA för att planera och koordinera enskilda personers resande samt för att generera debiteringsunderlag.

Detta innebär att Samtrans lagrar uppgifter om enskilda personer som är nödvändiga för att kunna utföra köruppdragen samt för att kunna fullgöra bolagets skyldigheter mot kommuner och landsting i en databas.

2639415