Viktig information till resenärer inom Stockholms stads avtalsområde 4/Sydost

Då den leverantör som fick tilldelning av område 4 inte lyckas leverera enligt avtal har Stockholms stad agerat för att lösa situationen. Vi har konstaterat att det finns ett antal otydligheter i kommunikationen till berörda resenärer och det inkommer frågor till oss på Samtrans gällande resorna i avtalsområde 4.

Fr o m idag, 9 januari, gäller följande:
Samtrans tar ansvar för samtliga äldreomsorgsresor inom område 4/Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, och Skarpnäck). Dessutom tar vi ansvar för tre skolor i området: Hökarängsskolan, Skanskvarnsskolan och Skarpnäcks skola. Det här gäller för hela avtalstiden fram till den 5:e november.

Favura ansvarar i sitt kvarvarande avtal för transporterna för de kommunala skolorna inom område 4/Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta) med undantag för Skanskvarnsskolan, Skarpnäcksskolan och Hökarängsskolan som hanteras av Samtrans. Favura hanterar även friskolorna Lunaskolan, Martinskolan, Stimmets skola, Östra gymnasiet och Kung Saga Gymnasium. Frågor om resor inom dessa skolor tas med Favura.

Stockholms stad kommer initialt att fördela transporter för handikappomsorgen inom område 4/Sydost till olika taxibolag. Vid frågor om resor inom handikappomsorgen hänvisas till Stockholms stads Serviceförvaltning.