Trafikinformation med anledning av president Obamas besök i Stockholm

Med anledning av president Obamas besök i Stockholm den 4-5 september väntas kraftiga trafikstörningar i stora delar av Stockholmsområdet.

Särskilt kommer Stockholms innerstad och de större vägarna till och från Arlanda att påverkas. Vissa delar av city stängs helt för trafik. Det gäller främst området kring Nybrokajen, Hamngatan, Centralen - Gamla stan, runt Slottet.

Alla trafikslag påverkas, bil, kollektivtrafik; främst busstrafik, flyg och i viss mån också båttrafik. Bilister uppmanas att ställa bilen hemma och åka kollektivt.

Kollektivtrafikresenärer rekommenderas att i första hand använda sig av den spårbundna trafiken, det vill säga T-bana och /eller tåg. Samtliga trafikanter får räkna med förseningar.

Mer information finns också på  Stockholms stads hemsida och på  Polisens hemsida.