Samtrans byter till Google Maps

Samtrans byter kartdatabas till Google Maps

Från och med den torsdagen den 1 november 2012 byter Samtrans kart- och adressdatabas i bokningssystemet KLARA som hanterar kommunala, turbundna resor. Detta berör samtliga resor som utförs från och med den 1 november.

Vi har valt Google Maps då Google är en stabil leverantör av kart- och adressdata och vi får kontinuerliga uppdateringar så att vi alltid har den senaste versionen av kartdatat.

I och med övergången till Google så kommer sträckorna att bli mer exakta vilket också kommer att medföra nya priser. Kilometerpriset baseras då på en ny, mer korrekt sträcka. Självklart påverkas inte priserna för resor inom avtal med fasta tur-/dags-/månadspriser.

Samtrans kommer även i fortsättningen att kontrollera sträckorna från orimligheter. Liksom tidigare levereras kartdatat av extern part vilket gör att Samtrans inte kan hållas ansvariga för felaktig data. Självklart ska ni kontakta oss om ni misstänker eller upptäcker några felaktigheter i beräkningen av sträckorna.

För mer information om gällande avtal och prislista, vänligen kontakta er avtalsansvariga i kommunen.

För synpunkter på sträckor och frågor om bytet av kartdatabas, kontakta Philip Wennström, planeringschef på Samtrans. Telefon: 08-522 500 35, e-post: philip.wennstrom@samtrans.se.