Plötsligt händer det ...

 

Som förare på Samtrans är ingen dag den andra lik. För oss är det viktigt att våra förare är väl förberedda inför oväntade situationer. Därför är det obligatoriskt för alla som vill börja arbeta som förare för oss att genomgå Samtrans Certifieringsutbildning. Certifieringsutbildningen pågår under tre dagar och riktar in sig på "Bemötande, Hjärt- och lungräddning och Trafiksäkerhet".

I förra veckan kan just den här utbildningen ha varit avgörande för den resenär som hastigt insjuknade och krampade i ett av våra fordon. Chauffören kunde snabbt finna ett säkert ställe att stanna bilen på och hjälpa resenären till dess att räddningstjänsten kom till platsen. 

Vår förare fick mycket beröm av räddningstjänsten på plats för att hen hade stannat säkert och för att hen kan ha bidragit till att rädda livet på resenären, som vid ett tillfälle fick ett längre andningsstillestånd. 

Vi vill uppmärksamma och tacka vår förare och hens förmåga att i en svår situation fatta rätt beslut. Av hänsyn till de inblandade väljer jag att inte publicera namn på föraren eller resenären. Jag kan dock meddela att samtliga inblandade mår under omständigheterna bra.

/Elle Olsson, Samtrans ab