Information om nytt skolskjutsavtal för ensamåkande elever

 

Från och med den 1 mars 2015 är Taxi Stockholm den nya avtalsparten för ensamåkande elever inom avtalet med Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Taxi Stockholm kommer successivt under en period på två månader att ta över personbilsresorna från Samtrans. Samtrans har nu påbörjat arbetet med att lägga över dessa resor till Taxi Stockholm.  Information om när överflyttning sker kommer att meddelas av Taxi Stockholm till respektive resenär en vecka innan byte sker.  

Samtrans kommer att, som underleverantör till Taxi Stockholm, fortsättningsvis köra ensamåkande elever som åker med specialfordon. 

Mer information finner du här på Taxi Stockholms hemsida.