Inclusion Services

TransportIT:s styrelse har under en tid diskuterat hur vår verksamhet skulle kunna nå en internationell marknad. Här fick man kontakt med Abu Dhabi och har sedan ett drygt år fört en dialog konkret framåt. Nu börjar arbetet bära frukt och vi är mogna för en lansering av bolaget Inclusion Services och dess tjänster.