Åtgärder ska ge skolresor bättre trafikflöde

 

Skolstart i Stockholm:
Åtgärder ska ge 2 000 skolresor bättre trafikflöde

Förra årets skolstart blev en tuff utmaning för både Samtrans och våra skolskjutsresenärer. Därför har Samtrans tillsammans med Stockholms stad arbetat löpande för att få en bättre start i år. Följande åtgärder har genomförts:

  • Ökad dialog om förbättrande åtgärder tillsammans med Stockholm stad.
  • Satsningar på att bättre känna resenärerna för att anpassa tjänsten efter deras individuella behov.
  • Inköp av extra fordonsresurser under skolstartsperioden.
  • Utbildning och förstärkning av personal som kan svara i telefon under samtalstopparna.
  • Utveckling av teknik för effektivare planering.
  • Effektivisering av Samtrans uppföljningssystem för avvikelser i samband med resa.
  • Utökat möjligheterna för resenärer och deras anhöriga att själva av- och påboka sina resor via appar för smartphones och KundWebben. 

Därför blev det en stor utmaning förra året
Vid förra årets skolstart saknades cirka 20 procent av beställningarna samma dag som skolan började. Det berörde ungefär 250 elever. Många beställningar som hade kommit in i tid visade sig dessutom vara ofullständiga vad gällde tider, datum och adresser. Det medförde stora omställningar för Samtrans och förseningsproblem för resenärerna.

Årets skolstart
Förra årets förseningar hängde samman med sent inkomna beställningar till Samtrans. Under våren och sommaren har Samtrans och Stockholms stad arbetat tillsammans för att få in fler beställningar i tid. Tack vare vidtagna åtgärder och ett gynnsammare utgångsläge är målsättningen att skolskjutsen ska flyta på bättre 2015. Förändringar under sommaren, till exempel att elever flyttar eller får sen skolplacering, gör dock att förändringar kommer att ske även under de första skolveckorna.

-Vi kommer att göra vårt bästa för att planera in resorna på bästa sätt. Vi har förberett oss och är beredda på att saker kan uppstå som vi inte kan förutse. Vid terminsstart är det många som ringer till oss och vi ber om överseende för att väntetiden är längre än vanligt. Vi svarar så fort vi kan och vi har utbildat och förstärkt med mer personal. Vi hoppas att skolstarten ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade, säger Jan Pelli, VD på Samtrans.

Om beställningar av skolresor
Sedan 1 juli 2014 är Samtrans upphandlad av Stockholms Stad för att utföra skolskjutstranporter för bland andra barn med särskilda behov. Det handlar om 2 000 resor per dag. Samtliga skolresebeställningar i Stockholm ska vara inkomna till Samtrans senast sex veckor före skolornas terminsstart. Det är viktigt för att Samtrans ska kunna planera och schemalägga resor för omkring 1 100 skolbarn med särskilda behov. På så sätt kan Samtrans i god tid tillgodose behovet av tidig information om resorna, hämtnings- och lämningstider, vem chauffören är, vilka andra resenärer som eventuellt kommer att vara med på resan samt vilken väg resan går.